Privacyverklaring Pitboel Theater

Privacyverklaring

We willen je graag informeren hoe we met jouw privacy omgaan. We houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Kaartverkoop
Indien je kaarten bestelt bij Pitboel Theater, is het voor het bestelproces nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jouw worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door jouw ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is of indien dit wettelijk verplicht is.

In geval van calamiteiten en/of het annuleren van een voorstelling
Je e-mailadres wordt gebruikt wanneer een voorstelling wordt geannuleerd of wordt verplaatst. Op die manier loopt je niet het risico dat je tevergeefs naar het theater komt.

Nieuwsbrief
Indien je je opgeeft voor onze nieuwsbrief, komen de gegevens in het formulier inclusief je e-mailadres terecht bij Mailchimp, die zorgvuldig met je gegevens omgaat en deze niet deelt met derden. De privacy verklaring van Mailchimp is hier te vinden. Ook indien je op een andere wijze contact met ons opneemt, zullen wij je e-mailadres niet met derden delen.

Foto & film protocol
Het kan zijn dat Pitboel Theater foto’s en of filmpjes maakt tijdens een voorstelling, waarbij je mogelijk als publiek gefotografeerd of gefilmd wordt. Bij het kopen van een kaartje geef je automatisch toestemming aan Pitboel Theater dat zij deze foto’s en filmpjes mag gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik op folders of posters). Je kunt ten allen tijden aangeven dat je niet gefotografeerd en of gefilmd wilt worden. Wij houden hier dan rekening mee door je ofwel niet te fotograferen en of te filmen ofwel onherkenbaar in beeld te brengen.
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien je een relatie met ons theater hebt, heb je na verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze voorstellingen en andere informatie over Pitboel Theater kun je contact met ons op nemen via mail. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kun je ten allen tijden doen door te klikken op de link in de nieuwsbrief of door te klikken op deze link.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Aanvullende Privacyverklaring voor leerlingen van Pitboel Art School

Privacyverklaring
We willen je graag informeren hoe we met jouw privacy omgaan. We houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Inschrijven voor lesklassen
Indien je je inschrijft voor een lesklas bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek, is het voor de organisatie van de school nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jouw worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kaartverkoop
Indien je kaarten bestelt bij Pitboel Theater, is het voor het bestelproces nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jouw worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Automatische incasso’s
Om het lesgeld van de lessen die je volgt te incasseren maakt Theaterschool Westelijke Mijnstreek gebruik van Ibanc. Er komen geen gegevens terecht bij Ibanc. De privacy verklaring van Ibanc is hier te vinden. Ook indien je op een andere wijze contact met ons opneemt, zullen wij je e-mailadres niet met derden delen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door jouw ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is of indien dit wettelijk verplicht is.
In geval van calamiteiten en/of het annuleren van een voorstelling
Je e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt wanneer een les wordt geannuleerd of wordt verplaatst en om je in z’n algemeenheid te informeren over de activiteiten van Theaterschool Westelijke Mijnstreek en van Pitboel Theater. Op die manier loopt je niet het risico dat je tevergeefs naar het theater komt.

Nieuwsbrief
Bij inschrijving geeft je je automatisch op voor onze nieuwsbrief. Je emailadres komen dan terecht bij Mailchimp, die zorgvuldig met je gegevens omgaat en deze niet deelt met derden. De privacy verklaring van Mailchimp is hier te vinden. Ook indien je op een andere wijze contact met ons opneemt, zullen wij je e-mailadres niet met derden delen.

Foto & film protocol
Het kan zijn dat Theaterschool Westelijke Mijnstreek foto’s en of filmpjes maakt tijdens een voorstelling. les of repetitie, waarbij je mogelijk als leerling of als publiek gefotografeerd of gefilmd wordt. Bij het inschrijven bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek geef je automatisch toestemming aan Theaterschool Westelijke Mijnstreek dat zij deze foto’s en filmpjes mag gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media, voor gebruik op folders of posters). Je kunt ten allen tijden aangeven dat je niet gefotografeerd en of gefilmd wilt worden. Wij houden hier dan rekening mee door je ofwel niet te fotograferen en of te filmen ofwel onherkenbaar in beeld te brengen.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien je een relatie met onze Theaterschool hebt, heb je na verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze theaterschool en of voorstellingen en andere informatie over Pitboel Theater. Je kunt dan contact met ons op nemen via mail. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kun je ten allen tijden doen door te klikken op de link in de nieuwsbrief of door te klikken op deze link.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.